STAP-budget

Wil jij je duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten en een opleiding volgen om je verder te ontwikkelen? Vanaf 1 maart 2022 kunnen zowel werkenden als werkzoekenden* bij de overheid (het UWV) jaarlijks een STAP-budget aanvragen van maximaal € 1.000 euro voor scholing en ontwikkeling.

De opleidingen en cursussen/nascholing en deze retraite van De Regenboog komen hier ook voor in aanmerking. Je vindt het cusus- en opleidingsaanbod op onze website https://deregenboog-academy.nl. Deze cursussen en opleidingen staan ook vermeld op de officiële STAP-website van de overheid (https://www.stapuwv.nl).

Wat is het STAP-budget
STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Het is een subsidieregeling bedoeld voor studie, bijscholing, omscholing of andere vorm van persoonlijke ontwikkeling. De overheid wil zo scholing toegankelijker maken en iedereen stimuleren zich een leven lang te ontwikkelen. Door een opleiding te volgen, blijf je aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Je vergroot zo je kennis en ook je inzetbaarheid.

Zeker in deze tijd is het van belang je te blijven ontwikkelen en aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Door de digitalisering en globalisering verandert de arbeidsmarkt in een rap tempo. Er komen nieuwe banen bij en anderen zullen verdwijnen.

Welke opleidingen kun je met het STAP-budget volgen
Je kunt met een STAP-budget verschillende (vak)opleidingen, trainingen en programma’s volgen op zowel mbo-, hbo- of wo-niveau van een STAP-opleider. Dit zijn opleiders die zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en beschikken over minimaal één van de volgende erkenningen, namelijk:
 • OCW-erkend
 • Branche of sector erkenning
 • NRTO-keurmerk
 • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
 • Erkenning door het Nationaal Kenniscentrum EVC
De Regenboog Academy is aangesloten bij het NRTO. Vandaar dat ook alle opleidingen en cursussen van De Regenboog Academy in aanmerking komen voor het STAP-budget.

Wie komt in aanmerking voor STAP-budget?
Iedere persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan een STAP-budget aanvragen voor het financieren van de scholing die hij of zij wil volgen.

*Er zijn een aantal criteria waar je aan moet voldoen. De belangrijkste zijn:
 • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
 • Je bent een burger van de Europese Unie (EU) of een familielid van een EU-burger.
 • Je bent de afgelopen twee jaar minimaal 6 maanden voor de volksverzekeringen verzekerd geweest.
 • Je ontvangt op het moment geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
 • Je scholing start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
 • Je hebt dit jaar nog geen STAP-budget gekregen en er is nog budget.
Hoe kan ik een opleiding vergoed krijgen?
Voor de regeling stelt de overheid jaarlijks 218 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Hiermee kunnen jaarlijks naar schatting tussen de 200.000 en 300.000 mensen een opleiding volgen met een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro per persoon per jaar. Overigens voor het verkrijgen van de STAP-subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ‘op is op’. Zorg dus dat je op tijd én in het juiste tijdvak* je subsidie aanvraagt.

Je dient de volgende stappen te doorlopen:
Stap 1: Allereerst schrijf je je in bij de opleider. Doe dit zo snel mogelijk, zodat je zeker bent van een plek in de opleiding. Na inschrijving ontvang je van de opleider een STAP aanmeldingsbewijs.

Stap 2: Vervolgens vraag je - tijdig én in het juiste tijdvak! * - het STAP-budget digitaal aan via het STAP-portaal van het UWV. Het ontvangen STAP aanmeldingsbewijs moet je hier als bijlage bij de aanvraag uploaden.

Wanneer kan het STAP-budget aangevraagd worden?
Per kalenderjaar zijn er zes tijdvakken waarbinnen het STAP-budget kan worden aangevraagd. Het beschikbare budget wordt verdeeld over deze zes aanvraagtijdvakken. Je kunt het STAP-budget aanvragen in een van de tijdvakken. Belangrijk is dat het STAP-budget niet te vroeg wordt aangevraagd: de scholingsactiviteit die je wilt volgen moet beginnen binnen drie maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd. Daarnaast is de eerst mogelijke startdatum vier weken na de aanvraag.

Een voorbeeld: vraag je het STAP-budget aan in het aanvraagtijdvak juli - augustus 2022, dan is de eerst mogelijke startdatum 29 juli 2022 (4 weken na de aanvraag) en moet de scholingsactiviteit uiterlijk op 30 november 2022 starten (3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak).

STAP-budget aanvragen
Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het STAP-budget. Via een online formulier op de website van het UWV kun jij je STAP-budget aanvragen. Wil je een aanvraag doen? Dan heb je twee zaken nodig: een aanmeldingsbewijs van een erkende STAP-opleiding nodig (zoals De Regenboog Academy) én de mogelijkheid om in te loggen via DigiD. Regel dit op tijd! Het aanvragen van het STAP-budget kan via het STAP-portaal van het UWV.

Wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de opleidingsinstelling het budget uitbetaald. Zo hoef jij dus niets te betalen of het restbedrag boven de € 1.000 indien de opleiding van je voorkeur duurder is. Bij de cursussen/opleidingen van De Regenboog met iDEAL betaling, krijg je het bedrag na toekenning van de subsidie automatisch teruggestort wanneer De Regenboog Academy het bedrag van het UWV heeft ontvangen. Overigens moet je wel kunnen aantonen dat je de cursus hebt gevolgd. Dit betekent dat je minimaal 80% van de opleidingsperiode aanwezig bent geweest of de opleiding met succes hebt afgerond.

Is er sprake van een wijziging? Wijzigt bijvoorbeeld de stad waarin je les hebt, of wijzigt de startdatum? Dan dien jij dit zelf door te geven aan het UWV.

Voordelen van nú inschrijven!
Het is slim je nu alvast in te schrijven. Zo ben je verzekerd van een plek dit najaar. Bovendien ontvang je dan op tijd je STAP-aanmeldbewijs van ons én attenderen wij je - als service - tijdig wanneer jij jouw STAP-budget moet aanvragen!

Notabene: Voor de retraite betreft het een voorlopige inschrijving, na een telefonische kennismakingsgesprek kun je de voorlopig inschrijving bevestigen. In tegenstelling tot de overige opleidingen en cursussen kun je de retraite niet kosteloos annuleren wanneer je geen STAP-subsidie toegewezen krijgt. De kosten voor de retraite zul je dan volledig zelf moeten bekostigen. Zie ook onze algemene voorwaarden.

GOUDEN TIP: 1 september kan de STAP-subsidie weer aangevraagd worden. Zorg dat je die eerste aanvraagdag om 10.00 uur klaar zit achter je pc, want er is veel animo voor en op = op.